Jesteś tu: psycholog-glowacka.pl > Formy pomocy > Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia indywidualna

To bezpośredni kontakt Klienta z psychoterapeutą oparty na szczerej i swobodnej rozmowie, bez udziału osób trzecich. Terapia jest najczęściej kontynuacją spotkań konsultacyjnych. Dla tej formy pomocy kluczowa jest relacja, która buduje się i umacnia w trakcie dalszych sesji. W zależności od przygotowania terapeuty odbywa się zgodnie z założeniami nurtu, w którym pracuje.

Paradygmat poznawczo-behawioralny opiera się na założeniu, że myśli, emocje i zachowania wzajemnie na siebie oddziałują, tworząc schematy, które nie zawsze są pomocne w codziennym życiu. Praca polega na ich identyfikacji, nazwaniu oraz zapoczątkowaniu procesu wprowadzania świadomych i kontrolowanych zmian, jeśli Klient uzna to za element niezbędny do poprawy jakości swojego życia.

Terapia schematu jest integracyjną teorią, która wywodzi się z powyższego nurtu i łączy w sobie teorię przywiązania i uczenia się, psychologię rozwojową, elementy podejścia psychodynamicznego, relacji z obiektem i modeli terapeutycznych skoncentrowanych na emocjach. Praca w tym paradygmacie opiera się o tryb Zdrowego Dorosłego, Dziecka i Rodzica, co wiąże się z nauką identyfikacji tych trzech „części” w sobie i świadomym ich korygowaniu.