Jesteś tu: psycholog-glowacka.pl > Formy pomocy > Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa

Polega na pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych trudności Uczestników przy udziale pozostałych członków grupy. Punktem wyjścia jest założenie, że człowiek jest stworzony do życia z innymi. Na poszczególnych etapach rozwoju przynależy do różnych grup społecznych. Niekiedy problemy, z którymi się zmaga mają swoje źródło właśnie w relacjach z ludźmi (rodzina, rówieśnicy, osoby znaczące). Celem psychoterapii grupowej jest stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym każdy z Uczestników będzie mógł przyglądać się swoim schematom, poznawać swoje przekonania i strategie oraz doświadczać emocji, kontaktując się i nawiązując relacje z pozostałymi osobami.

Podczas terapii grupa spotyka się w tym samym składzie, regularnie, przez ustalony okres czasu. Prowadzona jest zazwyczaj przez jednego lub dwóch psychoterapeutów.

Ta forma pracy umożliwia uczestnikom obserwowanie oraz ćwiczenie interakcji społecznych, dzięki czemu jest pomocna we wprowadzeniu zmian w zachowaniu. Może stanowić uzupełnienie psychoterapii indywidualnej oraz cenne doświadczenie dla osób mających trudności w relacjach prywatnych, zawodowych, w związkach, a także dla tych, którzy borykają się z nieśmiałością i lękiem społecznym.