Jesteś tu: psycholog-glowacka.pl > Formy pomocy > Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

Mają na celu wstępne rozpoznanie problemu, z jakim przychodzi Klient, określenie jego aktualnej sytuacji życiowej oraz nazwanie bieżących trudności, z jakimi się zmaga. To rozmowa o potrzebach Klienta i oczekiwaniach względem poprawy jakości jego życia, samopoczucia oraz dalszych spotkań z terapeutą. Obejmuje również wskazanie możliwych kierunków pomocy oraz omówienie zasad kontraktu, jeśli Klient wyrazi chęć dalszej współpracy. Kontrakt zawiera częstotliwość sesji oraz przybliżony czas trwania terapii, a także inne niezbędne aspekty formalne. Podczas konsultacji terapeuta może odpowiedzieć na pytania dotyczące psychoterapii oraz omówić zgłaszane wątpliwości.

Konsultacje psychologiczne zwykle trwają od 1 do 3 sesji. Stanowią często początek dalszej wspólnej pracy.