Konsultacje 50 min 170 zł
Psychoterapia indywidualna 50 min 170 zł
Psychoterapia par 80 min 250 zł
Psychoterapia grupowa 90 min (raz w tygodniu)
5 h (raz w miesiącu)
200 zł
280 zł
Wizyty domowe 50 – 60 min 250 zł

*możliwa również terapia indywidualna i konsultacje online