Konsultacje 50 min 150 zł
Psychoterapia indywidualna 50 – 60 min 150 zł
Psychoterapia par 80 – 90 min 180 zł
Psychoterapia grupowa 90 min (raz w tygodniu)
8 h (raz w miesiącu)
120 zł
250 zł
Wizyty domowe 50 – 60 min 180 – 220 zł

*możliwa również terapia indywidualna i konsultacje online