Konsultacje 50 min
Terapia indywidualna 50 – 60 min
Terapia par 80 – 90 min
Terapia grupowa 90 min (raz w tygodniu)
8 h (raz w miesiącu)
Wizyty domowe 50 – 60 min

*możliwa również terapia indywidualna i konsultacje online