Psycholog Poznań
Psycholog Poznań

mgr Joanna Głowacka

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka

Prowadzę terapię indywidualną i grupową oraz psychoterapię par w paradygmacie poznawczo-behawioralnym oraz terapii schematu, zgodnie z założeniami dialogu motywującego. Pracuję w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym oraz w Ambulatorium. Tworzę i prowadzę warsztaty rozwojowe oraz zajęcia z psychoedukacji w ramach Regionalnego Programu Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Depresyjnymi oraz własnej działalności.  Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W relacji z Klientem ważna jest dla mnie autentyczność i szczerość. Tempo i sposób pracy staram się dopasować do możliwości danej osoby, jej potrzeb i wyznaczonych celów. W moim przekonaniu relacja terapeutyczna oparta na poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnym zaufaniu to fundament niezbędny do pracy nad zmianą.

Obszary pracy terapeutycznej:

 • trudności w relacjach
 • problemy w radzeniu sobie ze stresem
 • obniżona samoocena
 • wybuchy złości
 • problem z akceptacją siebie
 • częste zmiany nastrojów
 • dolegliwości somatyczne
 • wypalenie zawodowe
 • depresja
 • lęk, fobie i napady paniki
 • doświadczenia traumatyczne

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe:

 • staż w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym
 • superwizowany staż w Punkcie Pomocy On-line w ramach programu szkoleniowo-stażowego „Szkoła E-pomocy”
 • staż w Poradni Zdrowia Psychicznego IPSIS w Swarzędzu
 • praca z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz z osobami, które w wyniku restrukturyzacji dotychczasowego miejsca zatrudnienia straciły pracę
 • praca w projektach mających na celu podnoszenie kompetencji i motywacji do zdobywania wiedzy, podjęcia dalszej nauki oraz rozwój świadomości edukacyjno-zawodowej uczniów poznańskich gimnazjów, techników i szkół zawodowych