Konsultacje 50 min 200 zł
Psychoterapia indywidualna 50 min 200 zł
Psychoterapia par 80 min 300 zł
Psychoterapia grupowa 120 min (raz w tygodniu)
5 h (raz w miesiącu)
120 zł
350 zł
Wizyty domowe 50 – 60 min 350 zł

*możliwa również terapia indywidualna i konsultacje online